res_pedlars-of-hate.jpg

The Ultra-Right in Russia in 2012

Alexander Verkhovsky. FES 2012.

Rapport om ultrahögern i Ryssland utgiven av Friedrich Ebert Stiftung.

I Ryssland är ultrahögern politiskt marginaliserad och befinner sig utanför det politiska systemet. Ultrahögerns hålls tillbaka av polis, men någon långsiktig strategi för att bemöta rörelsen finns inte. Men enligt rapporten ses nationalismen som en framtidsideologi av många, och kommer troligtvis att få större inflytande.


Ladda ner The Ultra-Right in Russia in 2012

Ur arkivet