res FRA Roma states

The Situation of Roma in 11 EU member states - Survey results at a glance

European Union Agency for Fundamental Rights. 2012

Rapporten presenterar resultaten från FRA:s pilotundersökning bland romer, och från en undersökning gjord av världsbanken, Europeiska kommissionen och UNDP under 2011. Rapporten visar att romer står utanför samhället i så gott som samtliga undersökta länder, och att de utsätts för diskriminering och att deras grundläggande rättigheter inte tillgodoses.

Ladda ner The Situation of Roma in 11 EU member states - Survey results at a glance

Ur arkivet