res_EDL_Social_movement.jpg

The EDL - Britain's "New Far right" Social Movement

RNM Publications.

Rapporten beskriver och undersöker English Defence Leagues utveckling sedan det bildades 2009 fram till slutet av 2011. I sex kapitel behandlas EDL och dess relation till vad författarna kallar "the New Far Right", EDL som social rörelse, dess retorik, ledare och den framtida utvecklingen. Betydelsen av nya medier och nya former av radikalisering diskuteras också.

Rapporten har utarbetats av dr Paul Jackson och dr Mark Pitchford från Radicalism and New Media Research Group (RNM) vid Northampton University.

Ladda ner The EDL. Britain's "New Far right" Social Movement

Ur arkivet