Sverigedemokraternas motioner

Inför rapporten om Sverigedemokraternas kommunala motioner beställdes samtliga lagda motioner sedan de tog sitt första kommunala mandat. Det innebär att Expo fick in samtliga kommunala motioner från 1991 till november 2011. Arkivet håller för närvarande att uppdateras med motioner fram till dagens datum.

Rapporten som släpptes är omfattande och beskriver vad Sverigedemokraterna i praktiken driver för politik på lokal nivå. Bland annat visade rapporten följande:

- Av 105 kommuner, där Sverigedemokraterna fick mandat första gången valet 2010, så har partiet inte lagt en enda motion i 53 av dem. I ytterligare 28 kommuner där partiet har haft mandat sedan 2006 har partiet inte heller lagt någon motion. Samtidigt finns det kommuner där Sverigedemokraterna tar en aktiv roll i kommunerna.

- Det finns flera kommuner i Skåne där partiet har många mandat och där de funnits en längre tid. Dessa har en fungerande partiorganisation och erfarna kommunpolitiker och partiet är representerat i nämnder och styrelser och lägger väl utarbetade budgetförslag.

- Rapporten visar även att en stor del av alla de motioner som läggs är seriemotioner. Det innebär att de är mer eller mindre identiska motioner som läggs i flera kommuner. Sverigedemokraterna lägger också många förslag som även andra partier har lagt.

- Motioner som rör Sverigedemokraternas huvudfråga, invandringen, är förvånansvärt få.

Rapporten är den första i sitt slag och utgör ett bra grundmaterial för vidare forskning.

Ur arkivet