Kartläggning av Sverigedemokraternas kommunpolitik

Sverigedemokraterna i kommunerna

Kartläggning av Sverigedemokraternas kommunpolitik. Expo Research har kartlagt över 1700 kommunala motioner som Sverigedemokraterna lagt mellan 1991 och november 2011.

Bland annat visar rapporten att i över häften av de kommuner där Sverigedemokraterna fick mandat för första gången 2010, har de inte lagt någon motion. Av de motioner som partiet lagt från 1991 är mer än en tredjedel standardiserade förslag hämtade från deras kommunala riktlinjer eller idé- och motionsbanker.

Ladda ner Sverigedemokraterna i kommunerna - en sammanställning av partiets motioner 1991-2011

Ur arkivet