res_Same_Hate_New_Targets.jpg

Same Hate, New Target

Islamophobia and Its Impact in the United States. January 2009-December 2010. CAIR 2011.

Center for Race and Gender, UCLA och Council on American-Islamic Relations har samproducerat rapporten om islamofobins utbredning i USA. Rapporten är en sammanställning av intervjuer och en förteckning av incidenter riktade mot muslimer. Men den är även en presentation av de som arbetar mot islamofobin och islamofobins främsta företrädare.


Ladda ner Same Hate, New Target

Ur arkivet