res_Right_Wing_Netherlands.jpg

Right-wing extremism and the extreme right in the Netherlands

General Intelligence and Security Service. 2011.

General Intelligence and Security Services undersökning visar att hotet från den högerextrema rörelsen är minimal i Nederländerna. I Nederländerna karakteriseras den högerextrema rörelsen av svårigheter att komma överens sinsemellan, personliga konflikter och skilda ideologiska åsikter samt en fragmenterad organisation. Rörelsen uppfattas som mer hotfull än den är i realiteten enligt rapporten.

Ladda ner Right-wing extremism and the extreme right in the Netherlands

Ur arkivet