res right response chatham

Right Response: Understanding and Countering Populist Extremism in Europe.

A Chatham House Report. Matthew Goodwin. 2011

Rapporten undersöker varför medborgare väljer att rösta på populistiska extrempartier, och hur andra partier ska förhålla sig till den utmaning som de här partierna innebär. Enligt rapporten har dessa partier varit bra på att anpassa sig till nya utmaningar, bland annat genom idéutbyten mellan partierna. Rapporten uppmanar andra partier att utbyta erfarenheter, argumentera utifrån fakta och ta väljarnas oro på allvar för att kunna bemöta de extrema partierna.

Ladda ner Right Response: Understanding and Countering Populist Extremism in Europe

Ur arkivet