res preventing and counteri

Preventing and Countering Far-Right Extremism: European Cooperation

Country Reports. Swedish Ministry of Justice and Institute for Strategic Dialogue. 2012

Rapporten är en del av ett pågående EU-projekt som ska stärka kunskapen kring vilka metoder som fungerar i att motverka extremism. Rapporten, som ska ge ett kunskapsunderlag kring högerextremism i Europa, innehåller tio landrapporter skrivna av experter. Länderna som ingår är Sverige, Storbritannien, Nedeländerna, Finland, Polen, Norge, Danmark, Tyskland, Ungern och Slovakien. Texterna visar på hur diversifierad extremhögern i Europa är idag, och beskriver en allt mer internationell och gränslös högerextrem rörelse.

Ladda ner Preventing and Countering Far-Right Extremism

Ur arkivet