res_Politisk_ExtremismDanma.jpg

Politisk ekstremisme i Danmark

Institut for Kultur og Identitet i Roskilde. 2012.

Rapporten har beställts av det danska Social- og Integrationsministeriet och är en del av en kartläggning av extremistiska och antidemokratiska grupper i Danmark. Chris Holmsted Larsen beskriver i rapporten den höger- och vänsterextrema miljön och beskriver den ideologiska bakgrunden för miljöerna, deras organisering, aktiviteter och internationella kontakter samt rekryterinspotential.

En motsvarande rapport om den islamistiska miljön har tagits fram av Ann-Sophe Hemmingsen, Danish Institute for International Studies.

Ladda ner Politisk ekstremisme i Danmark

Ur arkivet