res making hate crime visible

Making hate crime visible in the European Union: acknowledgning victims' rights

European Union Agency for Fundamental Rights, 2012

FRA:s rapport om hatbrott i EU från 2012 beskriver situationen vad gäller hatbrott och hatbrottslagstiftning inom EU.

Hatbrott är underrapporterade, och begås av människor överallt i samhället. I rapporten används officiell data men också undersökningar om upplevda hatbrott. Rapporten innehåller landsspecifik statistik om hatbrott utifrån olika grunder. En slutsats som dras i rapporten är att för att synliggöra hatbrott krävs lagstiftning, policybeslut och att dessa omsätts i praktiken. Man bör formulera de motiv som kan ligga bakom hatbrott, samla tillförlitlig data om brott och straff, och se till att det är möjligt att rapportera hatbrott.Ladda ner Making hate crime visible in the European Union

Ur arkivet