res_Lone_Wolf_Searchlight.jpg

Lone wolves: myth or reality

I Lone Wolves: myth or reality diskuterar Gerry Gable från Searchlight och dr Paul Jackson från Northampton universitetet myten om att de flesta högerextrema våldsbrott har utförts av personer som saknat kontakt med organiserade högerextrema grupper. Hans genomgång visar att så gott som samtliga av dem som uppfattats som "lone wolves" har kontakter med högerextrema organisationer samt i vissa fall fått hjälp och stöd från därifrån. Rapporten innehåller ett fyrtiotal fallstudier av individer med högerextrema åsikter som dömts för vålds- eller terrorbrott. Rapporten har utförts på uppdrag av den brittiska regeringen.

Ladda ner Lone Wolves: myth or reality

Ur arkivet