rapport lokal samverkan mot intolerans

Lokal samverkan mot intolerans

Denna vägledning har tagits fram av Stiftelsen Expo som en del av aktiviteterna i EU-projektet Good Relations.

Projektet syftar till att motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att främja goda relationer.

I det här materialet har exempel från fem kommuner lyfts fram. Gemensamt för dessa kommuner är att det funnits en insikt om att främlingsfientlighet kan förebyggas i samverkan med aktörer i lokalsamhället.

Ladda ner Lokal samverkan mot inolerans

Ur arkivet