Litteratur i arkivet

I Expos arkiv över rasistisk, främlingsfientlig och intolerant litteratur finns äldre skrifter som Rasblandningarnas omfång och betydelse i det romerska kejsarriket från det Svenska sällskapet för rashygien 1923 eller Ruth Olssons Vad kvinnan vill… med ett inledande citat från Adolf Hitler om moderns betydelse i Tredje riket utgiven på Svea Rikes Förlag 1937. Men här finns också stencilskrifter som Tro och Tankeliv i det hedniska Norden om Odinismen eller novellsamlingen Svenska röster, Noveller av den tystade majoriteten utgiven av Nordiska Förlaget 2007.

Ur arkivet