res_jihadism_on_the_web.jpg

Jihadism on the web, a breeding ground for Jihad in the modern age

General Intelligence and Security Service. 2011.

Internet har blivit det viktigaste mediet för spridning av jihadistiska ideologier. Den virtuella interaktionen mellan individer som stödjer sådana ideologier bidrar till radikalisering och att det uppkommer nya nätverk och grupper, enligt rapporten från det Nederländska General Intelligence and Security Service.

Ladda ner Jihadism on the web, a breeding ground for Jihad in the modern age

Ur arkivet