intolerans

Intolerans 12

Expo har sedan 2008 följt utvecklingen inom den rasideologiska miljön i Sverige. Vi granskar huvudsakligen fyra punkter: antalet aktiviteter, vilka former av aktiviteter det rör sig om, var i landet det sker och vem som ligger bakom dem.

Statistiken bygger i första hand på organisationernas egen rapportering och i andra hand på till exempel mediers nyhetsbevakning. I årets rapport omnämns även annan organiserad intolerans som Sverigedemokraterna och Counterjihadrörelsen. Dessa ingår dock inte i statistiken.

Ladda ner Intolerans 12

Ur arkivet