res_Intolerance_prejudice_E.jpg

Intolerance, Prejudice and Discrimination A European Report

Friedrich-Ebert-Stiftung 2011

En genomgång av utbredningen av fördomar, intolerans och främlingsfientlighet i åtta europeiska länder. Mänskliga rättigheter i ett diversifierat, tolerant och multikulturellt Europa är essensen av social sammanhållning och demokrati enligt författarna. Hur ställer sig vi europeer till mänskliga rättigheter som tolerans och solidaritet? Hur utbredda är fördomarna gentemot "de andra"? Hur långt är vi villiga att gå för att acceptera social, etniska, kulturella och religiösa minoriteter som jämlika?

Rapporten är den första som lämnar omfattande och jämförbar data om utbredningen av fördomar och diskriminering i åtta europeiska länder. Författare Andreas Zick, Beate Küpper och Andreas Hövermann.

Ladda ner Intolerance, Prejudice and Discrimination A European Report

Ur arkivet