Interaktivt

Här publiceras visuella sammanställningar över grupper, möten, historisk utveckling m.m.

Visa Counterjihadmöten på en större karta

Counterjihadrörelsens möten

Kartan visar counterjihadrörelsens möten sedan 2007 och framåt. Bland mötena finns även OSCE-möten där en eller flera organisationser inom rörelsen har deltagit. Informationen baseras på rapporten "Counterjiharörelsen - en del av den antimuslimska miljön".

Den rasideologiska miljöns aktivism

Expo sammanställer årligen information om i vilka län de olika grupperna och organisationerna i den rasideologiska miljön har varit aktiva. Se kartan här.

Ur arkivet