res SOU främlingsfienden inom oss ()

Främlingsfienden inom oss

Betänkande av Utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet, SOU 2012:74

Regeringen tillsatte i maj 2011 en särskild utredare, förra statsrådet Bengt Westerberg, med uppgift att föreslå hur man kan effektivisera arbetet mot intolerans och främlingsfientlighet. Utredningens slutbetänkande presenterades den 26 oktober 2012. Den omfattande texten beskriver vad främligsfientlighet är, främlingsfientliga attityder och hur främlingsfientliga attityder sprids. Slutbetänkandet ger också en översikt över hur man har arbetat mot främlingsfientlighet i och utanför skolan. Avslutningsvis ger utredningen tio förslag för hur man effektivare kan motverka främlingsfientlighet.Ladda ner Främlingsfienden inom oss

Bilagor till utredningen och mer information finns på Regeringens hemsida.

Ur arkivet