Forskningskollen


Nedan finns ett urval av rapporter som ej är producerade av Expo.
res scb partisympatiundersö

Partisympatiundersökningen november 2012

Partisympatiundersökningen visar svenskarnas partisympatier i november 2012. Undersökningen genomförs i november och maj varje år.
res eurobarometer discrimination

Discrimination in the EU in 2012

Rapporten, som är skriven på uppdrag av EU-kommissionen, bygger på en undersökning om synen på och upplevelsen av diskriminering i EU:s 27 medlemsländer. Materialet samlades in i juni 2012, och rapporten publicerades i november 2012.
res preventing and counteri

Preventing and Countering Far-Right Extremism: European Cooperation

Rapporten, som är utgiven 2012, beskriver högerextremism i tio europeiska länder, samt trender och utmaningar för de europeiska länderna.
res Counterpoint

Recapturing the Reluctant Radical: how to win back Europe's populist vote

Rapporten som publicerades i september 2012 ger en översikt över radikala högerpopulistiska partiers väljare och potentiella väljare i några europeiska länder.
res making hate crime visible

Making hate crime visible in the European Union: acknowledgning victims' rights

FRA:s rapport om hatbrott i EU från 2012 beskriver situationen vad gäller hatbrott och hatbrottslagstiftning inom EU.
res osce hate crime

Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses

OSCE:s årliga rapport om hatbrott i OSCE-länderna ger en översikt över hatbrott i varje land, samt rekommendationer och möjliga åtgärder.
res SOU främlingsfienden inom oss ()

Främlingsfienden inom oss

Slutbetänkandet från Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet, som presenterades i oktober 2012, är en omfattande översikt över främlingsfientlighet och hur den kan motverkas i och utanför skolan.
res_pedlars-of-hate.jpg

Right-wing extremism in the Czech Republic

En beskrivning av extremhögern i Tjeckien och framför allt Arbetarpartiet för Social Rättvisa, DSSS, publicerad hösten 2012.
res_pedlars-of-hate.jpg

The Extreme Right in Ukraine

En beskrivning av extremhögern i Ukraina och det mest inflytelserika partiet, Svoboda. Utgiven 2012.
res_pedlars-of-hate.jpg

The Extreme Right in Contemporary Romania

En beskrivning av extremhögern i Rumänien. Utgiven hösten 2012.
res_pedlars-of-hate.jpg

Right Wing Extremism in Croatia

En beskrivning av extremhögern i Kroatien. Publicerad hösten 2012.
res_pedlars-of-hate.jpg

Right-Wing Extremism in Poland

En beskrivning av extremhögern i Polen. Utgiven 2012.
res_pedlars-of-hate.jpg

The Ultra-Right in Russia in 2012

En beskrivning av ultrahögern i Ryssland under 2012.
res ADL attitudes

Attitudes Toward Jews In Ten European Countries

En undersökning av antisemitiska attityder i 10 europeiska länder. Utgiven 2012.
res FRA Roma states

The Situation of Roma in 11 EU member states - Survey results at a glance

Resultaten från en undersökning bland romer i 11 länder i Europa, utgiven av European Union Agency for Fundamental Rights.
res FRA antisemitism

Antisemitism: Summary overview of the Situation in the European Union 2001-2011

Översikt över antisemitiska incidenter i Europa mellan 2001 och 2011.
res HRW xenophobic violence

Hate on the Streets: Xenophobic Violence in Greece

Rapporten, som publicerades av Human Rights Watch i juli 2012 beskriver hur polisen och rättsväsendet hanterat våld mot migranter i Grekland.
res enar far right parties and discourse

Far right parties and discourse in Europe: A challenge for our times

Rapporten, som gavs ut av European Network Against Racism i mars 2012, beskriver högerextrema partier i Europa idag och deras ideologi, samt försöker förklara varför de växer och hur man bör bemöta dem.
res_ECRI_Annual_Report.jpg

Annual Report on ECRI's Activities

ECRIs årsrapport för 2011.
res_Choice_and_prejudice_Am.jpg

Choice and prejudice. Discrimination against muslims in Europe

Amnesty Internationals rapport om diskriminering av muslimer i Europa från 2012.
res_Politisk_ExtremismDanma.jpg

Politisk ekstremisme i Danmark

En kartläggning av den höger- och vänsterextrema miljön i Danmark. 2012.
res_DIIS_Antidemokratiska.jpg

Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark som bekender sig til islamistisk ideologi

Kartläggning av den islamistiska miljön i Danmark. 2012.
res_hatgrupper_2011.jpg

Hatgrupper 2011

Vepsens årsrapport om den norska extremistmiljön 2011.
res_pedlars-of-hate.jpg

Pedlars of hate: the violent impact of the European far Right

En sammanställning och analys av över 100 fall av högerextremt våld i Europa. Utgiven 2012.
res_antisemitism_islamofobi.jpg

Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete

Forum för levande historias sammanställning över kunskaper om antisemitism och islamofobi. Utgiven 2012.
res_Ukraine_Ebert.jpg

Diversity and Tolerance Issues in Ukraine

Om mångfald och intolerans samt högerextremismen i Ukraina. Utgiven 2012.
res_Right_Wing_Extremism_Ce.jpg

Right-Wing Extremism in Central Europe

En kort översikt av högerextremismen i Centraleuropa. Utgiven 2011.
res_hateful.jpg

Hateful

Föreningen Never Again Association i Warsawa och FARE har samlat in och dokumenterat rasistiska och främlingsfientliga incidenter i samband med fotbollsmatcher i Polen och Ukraina under 2009-2011.
res_Lone_Wolf_Searchlight.jpg

Lone wolves: myth or reality

En rapport från Searchlight om myten om den ensamme terroristen. Publicerad 2011.
res right response chatham

Right Response: Understanding and Countering Populist Extremism in Europe.

En rapport om varför väljare röstar på populistiska extrempartier, och hur andra partier ska förhålla sig till den utmaning som extrema partier innebär. Utgiven 2011.
res_Intolerance_prejudice_E.jpg

Intolerance, Prejudice and Discrimination A European Report

En genomgång och jämförelse av utbredningen av fördomar, intolerans och främlingsfientlighet i åtta europeiska länder. Utgiven 2011.
res_EDL_Social_movement.jpg

The EDL - Britain's "New Far right" Social Movement

En beskrivning av English Defence Leagues utveckling sedan det bildades 2009. Publicerad 2011.
res_populism_cover_text.jpg

The New Face of Digital Populism

Redogörelse för en enkätundersökning på Facebook riktad till sympatisörer till olika högerextrema och populistiska partier och grupper. Utgiven 2011.
res_inside_edl.jpg

Inside the EDL

En redogörelse för en enkätundersökning genomförd på Facebook bland English Defence Leagues sympatisörer och medlemmar. Publicerad 2011.
res_Antisemitism_UK_2011.jpg

Antisemitic Incidents Report 2011

Brittiska Community Security Trusts sammanställning av antisemitiska hatbrott i England 2011.
res_Right_Wing_Netherlands.jpg

Right-wing extremism and the extreme right in the Netherlands

En kartläggning av den högerextrema rörelsen i Nederländerna. Utgiven 2011.
res_jihadism_on_the_web.jpg

Jihadism on the web, a breeding ground for Jihad in the modern age

En rapport från General Intelligence and Security Service i Nederländerna om jihadism på nätet. Publicerad 2011.
res_Same_Hate_New_Targets.jpg

Same Hate, New Target

Islamofobins utbredning i USA och påverkan på amerikanska muslimer. Utgiven 2011.
res fear inc

Fear, inc.

Omfattande rapport om den antimuslimska rörelsen i USA, dess tänkare, finansiärer och aktivister. Utgiven 2011.

Ur arkivet