res fear inc

Fear, inc.

The Roots of the Islamophobia Network. Wajahat Ali, Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes and Faiz Shakir. Augusti 2011

I en omfattande rapport utgiven av Center for American Progress kartläggs de antimuslimska nätverken i USA. Rapporten beskriver hur den antimuslimska rörelsen i USA finansieras och hur den når ut till en bredare publik. Rörelsens viktigaste profiler och deras position inom media, gräsrotsorganisationer, politiken och den religiösa högern kartläggs. Dessutom diskuterar rapportförfattarna effekten av den antimuslimska retoriken på det amerikanska samhället.


Ladda ner Fear, inc.

Ur arkivet