res enar far right parties and discourse

Far right parties and discourse in Europe: A challenge for our times

Robin Wilson and Paul Hainsworth. European Network Against Racism. Brussels, March 2012

Rapporten, som givits ut av European Network Against Racism, beskriver högerextrema partiers valframgångar i Europa, och vilka väljargrupper de tilltalar. Författarna argumenterar för att det finns tre huvuddrag i den högerextrema ideologin: populism, auktoritarism och nativism. Slutligen försöker rapportförfattarna förklara varför högerextrema partier uppstår och vinner mark, medias roll i detta, och ger rekommendationer för hur progressiva krafter ska bemöta dessa partier.


Ladda ner Far right partie sand discourse in Europe: A challenge in our time

Ur arkivet