res eurobarometer discrimination

Discrimination in the EU in 2012

Special Eurobarometer 393/Wave EB77.4 -TNS Opinion & Social, at the request of the European Commission

Rapporten "Discrimination in the EU in 2012" är baserad Special Eurobarometer 393. Rapporten beskriver de viktigaste resultaten från Eurobarometerundersökningen vad gäller hur man uppfattar diskriminering, hur man ser på antidiskrimineringsåtgärder, medvetenhet om de rättigheter man har som diskriminerad, uppfattningar om likabehandling i arbetslivet, och hur man ser på romernas situation i samhället. Rapporten undersöker diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, sexualitet och könsidentitet. Undersökningen bygger på resultat från drygt 26 000 respondenter i EU:s medlemsländer, och genomfördes i juni 2012.Ladda ner Discrimination in the EU in 2012

Ur arkivet