res_Choice_and_prejudice_Am.jpg

Choice and prejudice. Discrimination against muslims in Europe

Amnesty International 2012.

Rapporten fokuserar på diskriminering på grund av religion eller tro och visar på en del av diskrimineringens konsekvenser för muslimerna i Europa. Rapporten är del i Amnesty Internationals arbete mot diskriminering i Europa och negativa och stereotypa bilder av romer, invandrare och homosexuella.

Ladda ner Choice and prejudice. Discrimination against muslims in Europe

Ur arkivet