res ADL attitudes

Attitudes Toward Jews In Ten European Countries

Anti-Defamation League. 2012.

Anti-Defamation League har genomfört en undersökning av attityder till judar i 10 europeiska länder. Sammanlagt har 5000 personer deltagit i undersökningen. Undersökninen visar att ca en tredjedel av de tillfrågade har antisemitiska attityder och uppfattningar.

Ladda ner Attitudes Toward Jews In Ten European Countries

Ur arkivet