Expo Arkiv

Vad är Expo Arkiv?


Expos arkiv är Nordens största samling av rasistiskt och främlingsfientligt material. Arkivet växer snabbt och inkluderar allt från andra världskrigets tidning Die Wehrmacht och 1930-talets svenska nationalsocialistiska propaganda, till material producerat av dagens rörelser. Arkivet omfattar även rullband, ljudkassetter, VHS-filmer och nyare material som CD och DVD-skivor som producerats av intoleranta grupper.

I dagsläget innehåller arkivet uppskattningsvis 25 000 dokument. Arkivet är en av grundstenarna i Expos verksamhet. Där finns kunskap som fungerar som bas för artiklar, rapporter och föreläsningar, samt utgör grund för Expos årliga rapport om den rasideologiska miljön. Arkivet gör Expo till en expert på utvecklingen kring intoleranta grupper och idéer.

Men arkivet är inte bara till för Expo. Arkivmaterial kan göras tillgängligt för forskare och journalister som söker kunskap om intoleranta grupper.

Arkivet tar tacksamt emot både historiskt och nutida material. Kontakta Jonathan Leman.

Stöd Expos arkiv!

Arkivet är ett av Stiftelsen Expos mest kostsamma delar. Som exempel saknas finansiering för digitalisering av videoband, rullband och kasettband i syfte att bevara dem för framtiden. Expo Arkiv söker därför finansiärer. Hittills har Moggliden AB och Akademikerförbundet SSR beslutat om ett årligt stöd.

Vill du bli en av arkivets finansiärer? Kontakta Daniel Poohl för mer information.

Ur arkivet