res FRA antisemitism

Antisemitism: Summary overview of the Situation in the European Union 2001-2011

European Union Agency for Fundamental Rights. Juni 2012

Rapporten, som producerats av European Union Agency for Fundamental Rights, innehåller information om antisemitiska incidenter mellan januari 2001 och december 2011. Informationen har samlats in med hjälp av myndigheter och ideella organisationer. Översikten visar att antisemitism fortsätter att vara ett problem för europeiska samhällen och att judar i Europa fortsätter att vara utsatta.

Ladda ner Antisemitism: Summary overview of the Situation in the European Union 2001 - 2011

Ur arkivet