res_antisemitism_islamofobi.jpg

Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete

Forum för levande historia. 2012.

Redovisning av ett uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet A2011/1622/DISK.

Forum för levande historia fick av regeringen i mars 2011 uppdraget att sammanställa kunskaper om antisemitism och islamofobi, nationellt och internationellt. Rapporten har sammanställts av fil. dr. Birgitta Löwander och fil. mag. Mirjam Hagström.

Ladda ner Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete.

Ur arkivet