res_DIIS_Antidemokratiska.jpg

Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark som bekender sig til islamistisk ideologi

Ann-Sophe Hemmingsen, Danish Institute for International Studies. 2012

Rapporten har beställts av det danska Social- og Integrationsministeriet och är en del av en kartläggning av extremistiska och antidemokratiska grupper i Danmark. Denna rapport handlar om den islamistiska miljön och beskriver den ideologiska bakgrunden för miljöerna, deras organisering, aktiviteter och internationella kontakter samt rekryterinspotential.

En motsvarande rapport om den höger- och vänsterextrema miljön har tagits fram av Chris Holmsted Larsen vid Institut for Kultur og Identitet i Roskilde.

Ladda ner Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sig til islamistisk ideologi

Ur arkivet